1633 / Inname van Truxillo

Inname van Truxillo

 1633 Op de inname van Truxillo door Admiraal Joan van Hoorn
Vz. Onder een Leeuwenkop, waarvan de snorharen doorlopen in een cartouche-achtige versiering, gezicht op de baai van Honduras, met de Nederlandse vloot, onder Admiraal Jan Janszoon van Hoorn, voor het fort van Truxillo. Op de voorgrond een landengte met een voortoren en rechts een kompasroos.
1633.truxillo.vz.
Kz. Op een met bokkenkoppen versierde pedestal, het aanzicht op een wereldkaart of zeekaart. Op de pedestal diverse nautische instrumenten en boeken.
1633.truxillo.kz.
Maker
Techniek Gegraveerd
Materiaal Zilver
Diameter / gewicht 59 mm x 44 mm
Collectie Het Scheepvaartmuseum Amsterdam / www.maritiemdigitaal.nl
Inv. nr S.0332(01)
Literatuur A.J. van der Aa. Biographisch Woorden boek der Nederlanden. Deel 8 Tweede stuk. Uitg. J.J. van Brederode. Haarlem 1867 / de Laet. Verhandelingen van de West-Indische Compagnie
Bronnen
Bijzonderheden Uit: A.J. van der Aa. Jan Jansz. van Hoorn, een wakker Zeeman, die, na alvorens door menigen togt het vertrouwen zijner landgenoten verworven te hebben, door de West-Indische Maatschappij tot Admiraal werd bevorderd. In deze hoedanigheid vertrok hij in 1633 met een vloot van 11 schepen van Fernambuco om op Paraïmba een kans te wagen. Hij slaagde in deze onderneming gelukkig en de Portugezen waren, na korten tegenstand, genoodzaakt kamp te geven. Thans zond de Admiraal zijne vloot, in twee smaldelen, op de Spanjaard af, doch zij behaalden klein voordeel, de bemagtiging van eenige scheepjes was al de vrucht hunner pogingen. Hierop zijne schepen van nieuws verzameld hebbende, wende hij de steven naar de stad “Truxillo”, daar hij zich meester van maakte en eenen grooten buit behaalde. Vandaar zette hij koers naar naar de stad Campeche. Na eenigen tegenstand ontmoet en overwonnen te hebben, deed hij zijne manschappen aan land treden, en den aanval beginnen. Ook hier moest de vereenigde magt der Spanjaarden en Portugezen voor de zijne zwichten. Zich niet in staat vindende om de stad behoorlijk te bezetten, verliet hij haar met den gevonden buit. Deze is de laatste zege die wij van den Admiraal van Hoorn vermeld vinden.
Persoon Jan Janszoon van Hoorn
Geboren
Overleden
Ouders

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.